Wednesday, September 16, 2015

Lurong WOD 1

 2 Rounds for Reps  

1 Min Deadlift(level III 155/100)(Level II 115/75)(Level I 75/55)

1 Min Rest

1 Min Box Jump Overs(level III 30"/24")(Level II 24"/20")(Level I 20"/12")

1 Min Rest

1 Min Hang Power Clean (level III 155/100)(Level II 115/75)(Level I 75/55)

1 Min Rest

1 Min Muscle-up(Level II Straight Leg Dip)(Level I Bent Knee Dip)

1 Min Rest

1 Min Thrusters(level III 155/100)(Level II 115/75)(Level I 75/55)

1 Min Rest

1 Min Row(Cal.)

1 Min Rest

Posted on September 16, 2015 .